Afslutning

Senest ved udløbet af den 3-årige indskrivningsperiode udfærdiger vejlederen en samlet udtalelse om, hvorvidt studieforløbet har været tilfredsstillende, ligesom den færdige afhandling indleveres til bedømmelse.

Et bedømmelsesudvalg på 3 fagkyndige, hvoraf to skal være udefrakommende og hvori vejledere ikke kan deltage, bedømmer afhandlingen og et afsluttende mundtligt forsvar og indstiller til et akademisk råd, om det skal tildele ph.d.-graden.

Inden det afsluttende forsvar skal afhandlingen fremlægges, så den er tilgængelig for interesserede, der også vil have mulighed for at ytre sig under det mundtlige forsvar. Når det akademiske råd har tildelt ph.d.-graden udfærdiges et bevis på dansk og engelsk.