Finansiering

Forskeruddannelsen er i princippet en betalingsuddannelse, idet universitetet i hvert enkelt tilfælde skal have dækket sine omkostninger. Typisk har fakulteterne fastsat standardtakster, der dog kan afviges, f.eks. hvis et konkret forskningsprojekt er særligt kostbart.

Til dækning af den studerendes leveomkostninger udbyder fakulteterne et begrænset antal stipendier, der kan søges efter opslag. Der er normalt tale om 3-årige ansættelsesforhold i overensstemmelse med et særligt protokollat til AC-overenskomsten.

Tilsvarende ph.d.-stipendier ydes også af forskningsrådene og andre offentlige institutioner og private fonde, ofte dog i forbindelse med større forskningsprojekter eller til løsning af specifikke forskningsopgaver.

Opnås et ph.d.-stipendium, vil det normalt også inkludere dækning af uddannelsesudgiften til universitetet. Vær opmærksom på at uddannelsesudgiften varierer mellem fakulteterne – se nærmere på de enkelte ph.d.-skoler.

I forbindelse med stipendiet vil den studerende også blive tilbudt arbejde svarende til 840 timer (svarende til et halvt års arbejde) i løbet af de tre år.