Indskrivning

Indskrivning som ph.d.-studerende sker efter ansøgning til det relevante fakultet. Ansøgningsfrister og procedure fremgår af de enkelte fakulteters ph.d.-hjemmesider.

Der lægges vægt på ansøgerens faglige kvalifikationer, forskningsprojektets karakter, herunder på hvilken måde det kan indgå i det pågældende faglige miljøs forskningsplaner samt på, om der foreligger de fornødne ressourcer, herunder vejledningskapacitet til at kunne påtage sig uddannelsesopgaven.

Det er af afgørende betydning, at finansieringen af studiet er sikret, da indskrivningen forpligter universitetet til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, for at studiet kan gennemføres på forsvarlig vis.

Det tilrådes at kontakte det faglige miljø og gennemdrøfte forskningsprojektet og studiemulighederne inden færdiggørelse og indsendelse af indskrivningsansøgningen. Det er muligt og ofte hensigtsmæssigt at indsende ansøgning om indskrivning samtidig med ansøgning om forskerstipendium. Det er erfaringsmæssigt en relativt stor og tidskrævende opgave at udarbejde en god ansøgning.