Kurser

Som en del af ph.d.-uddannelsen på Københavns Universitet skal du gennemføre ca. 30 ECTS ph.d.-kurser eller lignende uddannelseselementer svarende til et halvt års studieindsats. Disse kurser kan enten gennemføres på KU eller på andre universiteter i ind- eller udlandet.

Kurserne kan være af specifik faglig karakter eller af generel, forskningsrelevant karakter, f.eks. artikelskrivning på engelsk, forskningsetik eller patentering. Derudover er det obligatorisk for alle ph.d.-studerende på Københavns Universitet at gennemføre og bestå i kursus i etik og god videnskabelig praksis.

De danske universiteter har indgået en aftale om ph.d.-kurser, hvilket gør det lettere for ph.d.-studerende at tage ph.d.-kurser på tværs af de danske universiteter. 

Det åbne marked for ph.d.-kurser

Du kan finde ph.d.-kurser fra alle danske universiteter på phdcourses.dk