Mellemforløb

På Københavns Universitet foretages der som hovedregel 3 regelmæssige evalueringer i løbet af det ordinære forløb. De regelmæssige vurderinger gennemføres med intervallerne 26. mdr., 14. mdr. og 6 mdr. inden ph.d.-studiets afslutning.

For de fleksible ordninger skal de regelmæssige vurderinger gennemføres med følgende intervaller (måneder) inden ph.d.-studiets afslutning:

4+4: 38, 26, 14, 6

3+5: 50, 38, 26, 14, 6

De enkelte fakulteter har mulighed for selv at fastsætte yderligere regler for de regelmæssige evalueringer.

Inden for kort tid vil du på Københavns Universitet få mulighed for at gennemføre en række karriere- og kompetenceafklarings forløb. Nogle er allerede en fast del af tilbuddet på KU, hvor andre dele er ved at blive udviklet. Det er ikke en obligatorisk del af din ph.d.-uddannelse men blot et tilbud til dig for at du får mulighed for i løbet af din uddannelse kan blive mere bevidst om hvilke kompetencer du erhverver dig som ph.d. og hvor du som færdig ph.d. kunne få arbejde, hvis du ikke forestiller dig at fortsætte som forsker.

De kompetence- og karrieforløb som du kan deltage i er blandt andet:

  • Projektlederkursus
  • Ph.d.-workshops
  • Kurser i at søge eksterne midler