Vejledning

Ved indskrivningen tildeles hver ph.d.-studerende en hovedvejleder. Dette vil være en forsker på minimum lektorniveau, som er ansat på universitetet. Ud over at yde faglig og studiemæssig vejledning skal denne påse, at studiet, herunder planlagt kursusdeltagelse, forløber tilfredsstillende og skrider planmæssigt fremad.

I løbet af uddannelsen, skal hovedvejlederen som minimum gennemføre regelmæssige vurderinger af studieforløbet. Hvis den studerende følger en ordinær uddannelse ligger vurderingerne 26. mdr., 14 mdr. og 6 måneder inden ph.d.-uddannelsens afslutning.

Hovedvejleder har desuden et særligt ansvar for, at du får mulighed for at skabe kontakter til aktive forskere uden for KU.

KU lægger stor vægt på god vejledning og har derfor udviklet en folder om god vejledning; Læs mere om ph.d.-vejledning på KU i de to foldere i højre side (både dansk og engelsk)