Efter et udlandsophold

Sørg for at gemme relevante kursusbeviser og lignende i forbindelse med en eventuel meritoverførsel

Hold eventuelt et statusmøde med din vejleder, hvor I drøfter, hvad der var godt ved opholdet, og hvordan dit projekt har udviklet sig under opholdet.

Få lavet rejseafregning kort tid efter du er kommet hjem i forhold til eventuelle udgifter, der skal betales af universitetet eller andre parter.