Under et udlandsophold

Ophold ved en anden forskningsinstitution eller privat forskningsvirksomhed skal tilrettelægges således, at dit forskningsarbejde, kurser, videnformidling osv. også kan gennemføres under opholdet.

Vær bevidst om, at arbejdsvilkår for ph.d.-studerende er meget forskellige lande i mellem. Hvor man i Danmark indgår i et forskningsmiljø med kontorfaciliteter kan man som ph.d.-studerende i andre lande være mere overladt til sig selv.

Husk at lave en aftale med din vejleder om, hvordan og hvor meget kontakt I skal have, mens du er af sted.