Regler

Københavns Universitet giver mulighed for at gennemføre forskeruddannelser og opnå ph.d.-graden efter bestemmelserne i "Ph.d.-bekendtgørelsen nr. 1039 af 27. august 2013' om ph.d.-graden.

KU’s fælles ph.d.-regler og retningslinjer

Københavns Universitet har vedtaget et sæt fælles regler og retningslinjer som gælder for ph.d.-studerende indskrevet på Københavns Universitet:

KU’s fælles regler og retningslinjer fastlægger de fælles normer for al ph.d.-uddannelse på KU og er fælles minimumsregler.

Fakulteterne fastsætter hver for sig supplerende bestemmelser. KU’s fælles regler og retningslinjer står derfor ikke alene, men skal læses i sammenhæng med den relevante ph.d.-skoles supplerende bestemmelser.