Fleksible ph.d.-forløb

På KU er der på nogle fakulteter mulighed for at påbegynde ph.d.-uddannelsesforløbet i tilknytning til et kandidatuddannelsesforløb f.eks. ved indskrivning på ét af de fleksible ph.d.-forløb, også kaldet 4+4-ordningen eller 3+5-ordningen. På et 4+4-forløb starter du efter ét år på kandidatstudiet. På et 3+5-forløb starter du på det integrerede kandidat og ph.d.-forløb lige efter bachelor.

Hvis du påbegynder ph.d.-uddannelsesforløbet i tilknytning til kandidatuddannelsesforløb, indskrives du som ph.d.-studerende, samtidig med at du er indskrevet på kandidatstudiet. Er ph.d.-uddannelsen påbegyndt i tilknytning til kandidatuddannelsen, skal du normalt færdiggøre kandidatuddannelsen senest 2 år før den normerede studietid for det samlede ph.d.-uddannelsesforløb udløber.

Bliver du indskrevet på 4+4-ordningen skal kandidatuddannelsen normalt færdiggøres efter 2 års studier. For studerende indskrevet på 3+5-ordningen er det normalt efter 3 år.

For en mere uddybet forklaring af 3+5-ordningen se da dette link (engelsk)

Se desuden også de enkelte ph.d.-skolers hjemmeside for mulighederne for fleksible forløb