Om ph.d.-uddannelsen i Danmark

Ph.d.-uddannelsen i Danmark er siden 1993 normeret som et treårigt studium, der forudsætter, at man har taget en dansk 5-årig kandidatuddannelse i det pågældende eller nærtbeslægtet fag eller på anden måde har erhvervet tilsvarende kvalifikationer.

Fleksible forløb

Der er også mulighed for at starte på et integreret kandidat- og ph.d.-forløb, de såkaldte fleksible forløb, hvor forløbet starter efter ét år på kandidatstudiet (4+4-ordningen), eller lige efter at bachelorgraden er opnået (3+5-ordningen).

Læs mere om fleksible forløb

Krav

I løbet af studiet kræves relevante kurser eller lignede uddannelseselementer i et omfang af ca. ½ års studium og det forudsættes, at man under studiet indgår i aktive forskermiljøer også uden for den indskrivende institution, enten ved ophold på andre, primært udenlandske institutioner eller på anden måde. Endelig skal den studerende opnå erfaring med undervisning eller anden form for vidensformidling.

Særlige omstændigheder

Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges normalt som et heltidsstudium, men kan efter begrundet ansøgning i særlige tilfælde gennemføres som deltidsstudium. I særlige tilfælde kan en afhandling tages under bedømmelse med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden uden eller med forkortet forudgående studium; men det forudsætter, at man på anden måde har erhvervet faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med et ph.d.-studium.

Gennemførelse

Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, tilfredsstillende har:

  • Gennemført en ph.d.-uddannelse og ved en afhandling, som forsvares ved en offentlig forsvarshandling
  • Dokumenteret at være i stand til at gennemføre et videnskabeligt projekt ved selvstændig anvendelse af fagets videnskabelige metoder og derved har ydet et bidrag til fremme af forskningen på et niveau, der svarer til international standard for ph.d.-grader inden for fagområdet